?การแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565?

?วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ประธานพิธีฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติฯในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
โดยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานภาษาไทย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.การคัดลายมือ ชั้นป.1-3
2.การเขียนเรียงความ ชั้นป. 4-6
3.การแต่งคำประพันธ์ ชั้นม.1-3
4.การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ม.1-3
? ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทักษะภาษาไทย เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเผยแพร่ผลงานสื่อ/ นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ
โดย โครงการนี้ดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช และ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2
ขอขอบคุณ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รร.พระบาทนาหงษ์