?โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรม รุ่นที่ 2 ?

?วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานพิธีเปิดโครงการฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำยุวชน คนคุณธรรม ซึ่งโครงการดำเนินการระหว่าง วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2565
?โดย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมนี้นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะวิทยากร ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมการพัฒนายุวชนคนคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ในสังกัดจำนวน 79 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading