?การประชุมคณะทำงานวิจัย ฯร่วมประชุมในการจัดทำรายงานการประเมินโครงการคลินิค 3R ?

?วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น ? ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานวิจัย ฯร่วมประชุมในการจัดทำรายงานการประเมินโครงการคลินิค 3R เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน และคิดคำนวณของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2