สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว 24-6-62

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มฯ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2