โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก” Active Learning

🚩วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรฐานสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก” Active Learning เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ นายสมเดช อ่างศิลา ผอ.รร.วัดเนินกระปรอก สังกัด สพป. ระยอง เขต 1 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 49,000 บาท โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการ ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์