ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการนิเทศภายในร้อยเปอร์เซ็น การบริหารงบประมาณ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแผนการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ ให้มีคุณภาพสูงสุด