ตรวจเยี่ยมติดตามดูแล ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามดูแล ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม ให้มีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ด้วยความเป็นห่วงและกำชับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีการดูแล ทุกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ อย่างใกล้ชิดตามนโยบายของ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์