สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา จาก สปป.ลาว ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนอนุบาลจุมพลฯ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี รร.อนุบาลจุมพลฯ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.อนุบาลจุพลฯ ร่วมต้อนรับนายคำเปลี่ยน อุ่นอก รองหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองปากงึม คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู จาก เมืองปากงึม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการพัฒนาการศึกษา พร้อมดูการเรียนการสอนปฐมวัย และประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจุมพลฯ ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ด้านการศึกษา โดยที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย