การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

🚩วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ ฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะวิทยากรฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานตำแหน่ง ตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกณฑ์ แนวทในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของคณะกรรมการประเมิน
🎗โดยนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศน์ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 114,300 บาท
🙏ขอขอบคุณ คณะวิทยากร ดังนี้
1️⃣นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ผอ.รร.บ้านไทรงามโนนภูดิน จ.บึงกาฬ
2️⃣นางขนิษฐา ภูชมศรี ครูเชี่ยวชาญ รร.บ้านไทรงามโนนภูดิน จ.บึงกาฬ
3️⃣นางพิศมัย กองธรรม ครูเชี่ยวชาญ รร.บ้านจับไม้ และคณะทำงานด้าน ICT ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา

Loading