โครงการประชุมพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

🚩วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
🎗ทั้งนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้พบปะ และมอบนโนบายการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว และการดำเนินกิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์ รอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2