การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565

🚩วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย การตรวจราชการและติดตามประเมินผลจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
🎀โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม รร.ชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🙏ขอขอบคุณ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รร.ชุมพลโพนพิสัย

Loading