การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ(ไม้พะยูง)ของโรงเรียนหมู่ตัวอย่าง โดยวิธีประมูลโดยวาจา

ประกาศขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แผนที่ สถานที่ดูไม้