การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ(ไม้พะยูง)ของโรงเรียนหมู่ตัวอย่าง โดยวิธีประมูลโดยวาจา

ประกาศขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
แผนที่ สถานที่ดูไม้

Loading