การประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

🚩วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.🚩 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2565 และกำหนดลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2