สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนิติกร ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มกฎหมายและคดี

🚩วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.🚩ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ นิติกรชำนาญการ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.หนองคาย เขต 2
🎗พร้อมนี้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร และนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.สกลนคร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย