การร่วมประชุมทางไกลการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

🚩วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565
🎗โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม