กิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชื่อม เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม”

🚩วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎀นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชื่อม เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม” ภาพความสำเร็จ มิติกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่การรับรองมาตฐาน
🎗โดย นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง กล่าวรายงานวัตุประสงค์โครงการฯ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้บริหาราสถานศึกษา ครู ในระหว่างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านแบง อำเภอเฝ้าไร่
🙏ขอขอบคุณ ภาพประชาสัมพันธ์ จาก รร.บ้านแบง