สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโอกาสเข้ารับการบรรจุใหม่

🚩วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโอกาสเข้ารับการบรรจุใหม่ จากนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 จำนวน 6 ราย และจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 จำนวน 7 ราย
🎗โดย นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล ได้แนะนำ และได้ชี้แจงการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของข้าราชการ ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์

Loading