การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

🚩วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565
โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดประชุมฯ และได้มอบนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช📌