รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งบทดลอง ก.พ.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566
งบทดลอง มค.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ธ.ค.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ลงเว็ปไซต์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ลงเว็ปไซต์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดการเผยแพร่งบทดลอง เดือน ต.ค.65

Loading