สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมทางไกล video conference เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ