กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวง สร้างนางขาว

🚩วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิด งานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่ออบรมทดสอบวัดความสามารถด้านวิชาการ และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวง สร้างนางขาว ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านวัดหลวง