การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2565

🚩วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2565
🎗 โดย ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย