สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการออกนิเทศติดตามฯ อาหารกลางวัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีคณะกรรมการในการประเมิน คือผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายฯ ทั้ง 11 เครือข่าย และนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
โดยการออกนิเทศติดตามฯ อาหารกลางวันนั้้น มีกำหนดออกประเมินในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 นี้