การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2565