สพป.หนองคาย เขต 2 : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ