สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้บริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนไหว้พระ และพร้อมคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
พร้อมประชุมวางแผนการจัดงานวันครู และการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ให้บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่จะจัดขึ้นในวันครู ที่ 16 มกราคม 2562 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม