การประชุมผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าพาหนะนักเรียนมาเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

🚩วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าพาหนะนักเรียนมาเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์

Loading