การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวปภัสพ์มณ ทองอาสา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

Loading