การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 /2566

🚩วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 /2566 โดย ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณห้องประชุม สกสค.จังหวัดหนองคาย