การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 /2566