การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอรัตนวาปี

🚩วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอรัตนวาปี ที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

Loading