การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ โรงเรียนบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง อำเภอโพนพิสัย และโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อำเภอเฝ้าไร่

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading