การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.🚩ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมบุคลากรสังกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรับฟังข้อราชการ และกิจกรรมหรือโครงการที่จะกำหนดดำเนินการต่อไป

Loading