การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่ (Pre NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำการศึกษา 2565

🚩วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.🚩นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่ (Pre NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำการศึกษา 2565 ร่วมประชุมเพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัด ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา นำข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

Loading