สพป.หนองคาย เขต 2 : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด

บ่ายวันนี้ (2 ก.ค. 2562) เวลา 13.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศการอ่าน การเขียน การจัดการเรียนการสอน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตรวจดูสุขาภิบาล สุขภาพร่างกาย ของนักเรียน อาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านนาเมย โรงเรียนบ้านโคกหัวภู โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ และโรงเรียนบ้านเชียงอาด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้แนะแนวทางการการจัดการเรียนการสอน ให้แก่คณะครู อีกด้วย