โรงพยาบาลโพนพิสัย ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อม

🚩วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้า lrx.sov’8kp g-9 2🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย คณะ ก.ต.ป.น. และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการใช้งานแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อประโยชน์ของการใช้ข้อมูลในการรับบริการจากสถานพยาบาล
🙏ขอขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพนพิสัยในการออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อมในครั้งนี้

Loading