การประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566

🚩วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และนางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง จังหวัดหนองคาย
🎗โดย นายจรูญ จิตรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

Loading