ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ แนวทางการการพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ” และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เพื่อค้นหานวัตกรรมและการซ่อมเสริมพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอโพนพิสัย

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่