การประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เดือนมีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อรับฟัง ข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading