การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ ครูวิชาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย สนามสอบละ 1 คน ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading