สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ก่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2566
พร้อมนี้ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รองรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading