การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

🚩วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

Loading