การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🚩การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 🚩
🚩วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมในการตรวจราชการฯ โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษานโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ ยุคดิจิทัล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

Loading