การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาฯวัดหลวงสร้างนางขาว

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและ นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ณ โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย