สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY.

🎗วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้บุคลากร โดยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วม กิจกรรม BIG CLEANING DAY ในทุกวันพุธ เพื่อทำความสะอาดบริเวณริมสระน้ำ และศาลาโฺฮจิมินทร์ ให้สะอาด เรียบร้อย และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ

Loading