การยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง

1562317725x339363169_1