การประชุมการอบรมทางไกลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC ) รอบสิ้นปีการศึกษา 2565

🚩วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ..สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานดำเนินงานฯ ร่วมประชุมการอบรมทางไกลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC ) รอบสิ้นปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบห้องประชุมทางไกล Google Meet