การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2565

🚩วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์

Loading