กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้บริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องด้วย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ มีนโยบายให้บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกันสวดมนต์ ในทุกๆ วันพระใหญ่ และหากวันพระตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันสวดมนต์ มาเป็นวันศุกร์ หรือก่อนวันหยุดนั้น เพื่อให้บุคลากรใน สำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีสมาธิ ในการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน ตามหลัก “ศิลธรรมนำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA Model สู่เป้าหมาย”คนสำราญงานสำเร็จ”

รายละเอียดเพิ่มเติม