การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

🚩วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
🎗พร้อมนี้ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานมอบเกียรติบัตร
1.โรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่เป็นเลิศ
2.โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6
3.โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย O-NETสูงกว่าระดับประเทศระดับชั้น ป. 6 และ ม.3
และขอเชิญชวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และเน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้